Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 108 'Теремок' Запорізької міської ради Запорізької області

 

План роботи ДНЗ №108 на 2018-2019 навчальний рік
 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач дошкільним навчальним закладом  (дитячим садком) № 108

«Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області

 

_______   В.С. Дейнега

«_______»_______2018 р

 

 

СХВАЛЕНО:

засіданням педагогічної ради

дошкільного навчального закладу

(дитячого садка) № 108 «Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області

 

протокол №3 від  _________2018р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

дошкільного навчального закладу

(дитячого садка) № 108 «Теремок»

Запорізької міської ради Запорізької області

 

на 2018– 2019  навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя

 

ЗМІСТ

 

І. Інформаційна довідка про дошкільний навчальний  заклад............................3

ІІ. Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік....................................................5

ІІІ. Завдання на 2018-2019 навчальний рік ……...…………………………13

ІІІ. Методична робота з кадрами..............................................................……...14

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей…….....................................…........19

V. Організаційно-педагогічна робота…………………………………………..21

VІ. Адміністративно-господарська робота….............................................…...25

VІІ. Безпека життєдіяльності дітей………………………….……………......29

Додаток 1. План проведення медичних заходів……………………………31

Додаток  2. План проведення свят та розваг……….………………………..34

Додаток  3. Спортивні розваги……………………………… ………………38

Додаток 4. Циклограма організаційно-масових заходів …………………..40

Додаток 5. Розподіл навчального навантаження…………. ……………….41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 108 «Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області забезпечує догляд за дітьми від 3 до 6 (7)  років, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог чинного законодавства і Базового компонента дошкільної освіти.

         Засновником і власником дошкільного закладу є Запорізька міська рада. Діяльність ДНЗ підпорядковується територіальному відділу освіти  Олександрівського  району  департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради.

         Юридична адреса дошкільного закладу:  69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 18-а, телефон : 787-63-71.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А01 № 028497. Індифікаційний код 26470068. Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Запорізької міської ради. Дата проведення державної реєстрації 27.11.2003. Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію частина друга Прикінцевих положень ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Дата оновлення свідоцтва про державну реєстрацію 25.09.2009 за номером 1 103 120 0000 026038. Організаційно-правова форма за КОПФГ 430 Комунальний заклад. Вид діяльності за КВЕД-2010 85.10 Дошкільна освіта. Статут дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 108 «Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області (нова редакція) затверджено Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 25.06.2013 № 253/24; погоджено Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради 27.05.2013. Дата та номер останньої реєстраційної дії 11.07.2013 № 11031050006026038.

         Дошкільний заклад розраховано на три вікових групи (60 дітей).

         Фактично функціонують 3 групи для дітей дошкільного віку.

          Наповнюваність груп дітьми складає в середньому 22-24 особи.

        Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Дві  групи функціонують у 10,5–годинному режимі, одна  –  в 12–годинному режимі.

        Для забезпечення навчально-виховного процесу з дітьми в дошкільному закладі створені належні умови: обладнано три групових приміщення, музично-спортивну залу.

        Мова навчання і виховання – українська.

        Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані.

Соціальний стан сімей наступний: повні сім’ї – 63 (90%), неповні – 5 (7%), з яких 5 дітей виховують матері-одиначки; багатодітні  сім’ї – 9 (14 %), з яких в дошкільному закладі 9 вихованців; до пільгової категорії дітей відносяться 14 вихованців :9 – з багатодітних сімей; 2 - з малозабезпеченої сім’ї; 2 дітей, батьки яких є учасниками АТО, дитина-інвалід. В роботі з пільговими категоріями родин колектив дошкільного закладу, батьківські комітети груп враховують їх особливості, сприяють їх підтримці. В разі скорочення кількості груп у літній чи зимовий канікулярний періоди, діти пільгових категорій відвідують дошкільний заклад без обмежень.

        За штатним розписом типових штатних одиниць (педагогічні працівники) – 7,87 одиниць. Кадрове забезпечення ДНЗ: завідувач – 1, вихователі – 5, музичний керівник – 1. В дошкільному закладі працює 6 педагогів:  вищу освіту мають 67% педагогів, із загальної кількості педагогів 84% –  фахівці; вищу кваліфікаційну категорію мають – 17%, І категорію – 33%,  ІІ категорію – 17%, педагогічне звання «старший вихователь» – 17% педагогів.

      Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується: Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, іншими нормативно-правовими актами, інструктивно-методичними листами:

- «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ» (від 04.10.2007р.№1/9-583);

- «Щодо особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти  роботи в дошкільних навчальних закладах
в 2018/2019 навчальному році» (від  13.06.2018 № 1/9-386)

- «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (від 16.08.2010 р.№1/9-563);

- Інструкцією з організації харчування у дошкільний навчальних закладах, затвердженою наказом МОН/МОЗ України від 17.04.2006 р № 298/227

- Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я від 24.03.2016 № 234

- «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» (від 15.04.2011 №1/9-289);

- Примірним положенням про батьківські комітети (ради) дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398;

- Положенням про консультаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714;

Зміст дошкільної освіти реалізується за освітньою програмою "Дитина в дошкільні роки" (науковий керівник Крутій К. Л.).

Відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від проведення господарської діяльності у наданні освітніх послуг дошкільний навчальний заклад віднесено до незначного ступеню ризику.

 

 

 

 

ІІ.  Аналіз результатів роботи колективу дошкільного навчального

закладу № 108 за 2017-2018 н.р.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ №108 в 2017-2018 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну. Зміст дошкільної освіти  визначався комплексною освітньою програмою: «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. Крутій К. Л.). Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу здійснювалось відповідно до Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.

В 2017-2018 навчальному році колективом ДНЗ вирішувались завдання щодо формування основ громадянськості, ціннісного ставлення до народних мистецьких традицій у дітей дошкільного віку в  процесі організації художньо-мовленнєвої і театралізованої діяльності.

Для     організації     освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі створені необхідні психолого-педагогічні умови: групи забезпечені програмами,   дидактичними посібниками, методичними рекомендаціями; педагоги разом з батьками докладають зусиль щодо поповнення розвиваючого середовища, що дає можливість вихованцям задовольняти свої потреби в розвитку і формуванні життєвої компетенції.

Аналіз результатів моніторингу розвитку дітей в процесі засвоєння базових знань свідчить про стабільну позитивну динаміку.  Завдяки організованому супроводу освітньо-виховного процесу, підвищенню педагогічної майстерності педагогів, впровадженню сучасних педагогічних технологій, рекомендацій ЗОІППО,  періодичних видань, показники досягнень дітей  на кінець навчального року, як і в минулі роки,  характеризуються достатнім рівнем: 

Розділи програми

Вікова група

4 р. ж.

5 р. ж.

6 р. ж.

Ознайомлення з довкіллям

59%

65%

68%

Ознайомлення з природою

60%

63%

66%

Розвиток мовлення

59%

60%

66%

Звукова культура мовлення, грамота

60%

63%

67%

Логіко-математичний розвиток

52%

56%

60%

Дрібна моторика, зобр. діяльність

58%

71%

73%

Музична діяльність

60%

62%

63%

Загальний рівень компетентності

58%

63%

66%

Вивчення рівня компетентності дошкільників здійснювалось впродовж року в ході спостережень, під час контрольних зрізів, комплексного, тематичного,  оперативних контролів.

Зміст методичної роботи в закладі спрямовано на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який передбачає формування в дитини здібностей та бажання усвідомлювати себе як особистість.

Адміністрація дошкільного навчального закладу продовжує впроваджувати заходи для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів: семінари, практикуми, тренінги консультації для різних категорій педагогів;  тематика самоосвітньої діяльності педагогів визначається самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та рівня професійної майстерності.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», змін та доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесених  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473. Атестація педагогів здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації. Педагоги дошкільного закладу, обізнані з нормативно-правовими документами з атестації.

 У 2017-2018 навчальному році позачергову атестацію пройшов 1 педагогічний працівник (17 % від загальної кількості педагогічних працівників). Вихователь Хаземова Н.В. атестувалася на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії » та підтвердження раніше встановленого педагогічного звання «вихователь-методист». Педагогів, які не пройшли атестацію у 2017-2018 навчальному році, немає. В кабінеті завідувача оформлена виставка з досвіду роботи вихователя Хаземової Н.В. презентаційні матеріали з практики роботи.

У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Робота з самоосвіти  у педагогів дошкільного закладу  поступово переходить в активну творчу діяльність з|із| умінням намічати не лише|не тільки| близькі, але і далекі|дальні| перспективи в роботі

Педагоги ведуть власне накопичення методичних матеріалів, оформляють портфоліо|, що свідчить про зацікавленість вихователів в накопиченні і узагальненні власного досвіду|досліду| за темою, що вивчається.

         Підвищенню якості освітньої роботи сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Новинки методичної літератури, наочні, розвивальні та дидактичні ігри, опрацьовуються педагогами в самоосвітній діяльності протягом навчального року.

Впродовж останніх років демонструють належний рівень персональної відповідальності за результати освітньої роботи педагоги Хаземова Н.В., Косаренко І.О. Свідченням належного рівня самоосвіти, методичної грамотності цих педагогів є якісна освітня робота з дітьми.

У 2017-2018 навчальному році педагоги  Косаренко І.О., Карпюк Т.В. підвищували кваліфікацію на курсах ЗОІППО за фахом «Вихователі ДНЗ».

З метою вирішення завдання щодо формування патріотично налаштованої особистості в  дошкільному навчальному закладі проводився семінар-практикум, відкриті перегляди занять і заходів взаємодії з батьками. Підсумки  розглядались в ході роботи педагогічної ради  з питань  патріотичного виховання  дошкільників. Заслуговують на увагу цикл занять з ознайомлення дошкільників на декоративно-ужитковим мистецтвом, проведені вихователями Хаземовою Н.В., Косаренко І.О., Туркіною Л.М., Лугченко І.О.

Також педагогічні працівники брали активну участь в районних методичних заходах: вихованці разом з педагогами отримали перше місце в районних фестивалях "Перші кроки", "Веселі старти". В квітні 2018 року  дошкільники взяли участь в районному етапі міського конкурсу «Зірочки довкілля», проведеному з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей,  і посіли ІІ місце. Протягом 2017-2018 навчального року за участь у районному етапі міського проекту «Екологічний вектор» дипломом нагороджена вихователь І.О. Косаренко, діти групи старшого дошкільного віку нагороджені дипломами територіального відділу освіти Олександрівського району.

На виконання завдань  Міської програми у забезпеченні  наступності і перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти в поточному році організовані та проведені спільні збори «На порозі школи» для батьків майбутніх першокласників за участю  вчителів Запорізької гімназії № 2, ЗНЗ №15, в ході яких відбулася презентація діяльності навчальних закладів. Створено і укомплектовано посібниками щодо підготовки дітей до школи бібліотеку для батьків. З метою  формування психологічної  готовності дитини до навчання у школі, активізації  розумової діяльності в процесі засвоєння знань, впродовж року  з сім`ями проводились консультації і пропонувались інформаційні матеріали. Батьки збагатили особистий  досвід з питань   готовності дитини до навчання у школі та особливості формування  мотиваційної сфери  дитини.

Вихователь групи дітей старшого дошкільного віку Хаземова Н.В. працює над забезпеченням якісної підготовки дошкільників до навчання у школі. Аналіз карток досягнень випускників свідчить, що 12 дітей мають високий рівень підготовки до шкільного навчання, 9 дітей – середній.  Такі результати збігаються і з результатами діагностичного обстеження вихованців вузькими фахівцями – спеціалістами районної психолого-медико-педагогічної консультації (вчителем-логопедом, практичним психологом, дефектологом).  За результатами діагностики всі діти на кінець навчального року готові до шкільного навчання.

Завданнями вдосконалення  роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний навчальний рік продовжують залишатись розвиток мовлення та навичок комунікативного спілкування дошкільників; розвиток  сенсомоторної координації на аркуші паперу.

В цілому, навчально-виховний процес в дошкільному закладі реалізується у відповідності до плану розвитку взаємодії колективів ДНЗ № 108 та Запорізької гімназії № 2 ім. Лесі Українки. Підготовку дітей до школи в 2017-2018 навчальному році здійснювала вихователь Хаземова Н.В. у якої сформовано  високий  рівень професійної компетентності, що  дозволило в цілому якісно здійснювати освітній процес з дітьми, успішно готувати дошкільників до навчання у школі, задовольняючи запити батьків та потреби вікового розвитку дитини.

Діяльність з соціального захисту вихованців здійснюється на підставі вивчення соціального стану сімей і у відповідності до  Закону України “Про охорону дитинства” і нормативних документів . На обліку перебувають діти пільгових категорій: одна дитина-інвалід, четверо дітей з багатодітних сімей, одна дитина відноситься до категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, одна дитина з малозабезпеченої сім`ї, одна дитина з сім`ї, де батько – учасник АТО. Діти цих категорій користуються пільгами здійснюється згідно чинного законодавства.

Подальшого вдосконалення продовжують потребувати питання взаємодії з батьками щодо зменшення пропусків дітьми груп з причин, не пов’язаних зі станом здоров’я.

         Контроль за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей здійснюється завідувачем дошкільного навчального закладу Дейнегою В.С., старшою медичною сестрою Резніченко Т.І.  з урахуванням даних поглибленого огляду та спостережень за організацією рухової діяльності дошкільників.

На виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.06.2017 щодо стану реалізації  Плану розвитку дошкільної освіти м. Запоріжжя до 2017 року в частині «Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства», комплексного плану оздоровчих заходів ДНЗ № 108, затвердженого рішенням педагогічної ради, з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення умов для повноцінного фізичного розвитку дошкільників проводилась фізкультурно-оздоровча робота.

Зважаючи на значущість проблеми збереження здоров’я дітей, в дошкільному закладі   використовується система моніторингу фізичного розвитку дітей, стану їх захворюваності. Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою підготовленістю вихованців визначив, що організація роботи з фізичного виховання  потребує постійної уваги  в зв’язку із вступом в дошкільний заклад дітей (6%), які мають дисгармонійний фізичний розвиток. Впродовж року визначається високий відсоток дошкільників (37%), які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги. У звітному періоді адміністрацією, медичним персоналом контролювалося  питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог та своєчасне усунення порушень. Питання наслідків оперативного та планового медичного і адміністративного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу.

         У 2017 році поглибленим медичним оглядом охоплено 100% дітей.

         З  метою пропагування здорового способу життя, піднесення ролі фізичної культури і спорту серед батьків та дітей  в жовтні 2017 року традиційно відбувся I етап районного фестивалю «Гармонія руху» у формі командних спортивних змагань дітей старшого дошкільного віку «Перші кроки». В травні 2018 року пройшов другий етап фестивалю, в якому змагались діти шестирічного віку  дошкільного закладу і учні 1 класу ЗГ № 2. За результатами змагань визначено переможців, діти отримали дипломи учасника змагань та сувеніри.

 В дошкільному навчальному закладі діє система оздоровчих заходів, яка включає використання дихальної гімнастики, гімнастики для очей, пальчикової гімнастики, психогімнастики; використання загального кварцювання групових приміщень в осінньо-зимовий період; прийомів релаксації (хвилинки тиші, музичні паузи, елементи казкотерапії, ігри-емпатії).

     У літній період 2017 року в дошкільному закладі оздоровлена 51 дітина, що склало 73% від загальної кількості вихованців, в тому числі чотири дитини з багатодітних сімей. Аналіз ефекту оздоровлення дітей за результатами антропометричних щомісячних досліджень свідчить про позитивну динаміку росту і ваги відповідно до вікового показника. Аналіз оздоровчого ефекту за результатами щомісячних антропометричних досліджень свідчить: в середньому вихованці збільшили вагу на 07 – 1,2 кг., зріст на 2,0 – 4 см.  Оздоровчий ефект старших дошкільників за індексом Кетлі виражений середнім показником – 15 одиниць. Постійно забезпечувалась організація належного питного режиму, здійснювався контроль за щоденним ранковим оглядом вихованців, дотриманням правил організації дитячого харчування.

      Перспективами подальшої роботи з питань фізичного розвитку та укріплення здоров’я визначено: залучення батьків до проведення фізкультурних заходів в межах і поза межами закладу дошкільної освіти.

Організація харчування дітей відбувається за затвердженим у встановленому порядку орієнтовним двотижневим меню, що складається двічі на рік за сезонним принципом.  В цілому денний раціон харчування  різноманітний, об`єм страв відповідає віковим і фізіологічним потребам дітей. Норми основних продуктів  у в харчуванні дітей дошкільного віку виконані на 84% проти 83% в минулому році (наближені до норми показники вживання яєць,  сметани, круп, вершкового масла, цукру, олії, хліба). Затверджений показник грошової вартості щоденного меню в 2017 році, як і в попередні роки,  виконано на  99%. Заборгованість сплати за харчування батьками відсутня. В поточному навчальному році в дошкільному навчальному закладі наказом від 03.02.2018 року № 08р створено комісію з громадського контролю за організацією харчування, яка контролює  організацію повноцінного збалансованого харчування, роботу харчоблоку, організацію постачання продуктів харчування. За результатами роботи комісії складено акти перевірки стану харчування і постачання продуктів, під час контролю істотних порушень не зафіксовано. Завідувачем Дейнегою В.С. здійснюється контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство тощо. Зауваження стосувались оновлення маркування посуду, щодо своєчасного та якісного проведення генерального прибирання; щодо дотримання температурного режиму холодильників. Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарадах, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

Санітарно-гігієнічний стан дошкільного навчального закладу в цілому відповідає вимогам Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів.

Адміністрація дошкільного навчального закладу контролює питання безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Впродовж 2017-2018 н.р. відбувся  випадок травмування дитини під час освітнього процесу, випадки травмування працівників відсутні. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу розглядались на зборах трудового колективу і батьків, педагогічний раді, раді ДНЗ і виробничих нарадах. Впродовж року проведено: Тиждень безпеки життєдіяльності,     місячник безпеки дорожнього руху,  місячник цивільного захисту, практикум щодо відпрацювання дій учасників навчально-виховного процесу під час евакуації.

Значна увага приділялась сприянню волонтерського руху серед батьків та працівників ДНЗ, залучення їх до посильної допомоги, батька вихованця Полозова Єгора запрошували до участі в святі до Дня збройних сил України.

            На виконання інструктивно-методичного листа  «Про облік дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9 - 263 На виконання наказу ДНЗ №108 від 15.05.2017 р № 37р. «Про облік дітей дошкільного віку у 2017 році» робочою групою складено списки дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою (4 дитини), причиною невідвідування є відсутність щеплень та нестабільний стан здоров'я. Створено електронний банк даних дітей, що проживають на території, закріпленій за ДНЗ №108, за роками народження. Затверджено план заходів по роботі з дітьми п’ятирічного віку. Затверджено план заходів по роботі з дітьми п’ятирічного віку.

            У 2017-2018 навчальному році проведена робота з трьома сім’ями, які проживають на території обслуговування дошкільного закладу і діти яких не відвідують дошкільний заклад. З’ясовано, що дві дитини відвідували заняття по підготовці до школи при центрах розвитку дитини. 1 дитина не може відвідувати дошкільний навчальний заклад у зв’язку з відсутністю щеплень. З метою надання консультативної допомоги батькам у підготовці дітей до школи проведені консультації для батьків дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням.

            Щорічно звіт про результати роботи по обліку дітей заслуховується на педагогічній раді. За результатами звіту діяльність робочої групи у 2017 році визначено задовільною.

Налагоджений контакт з батьківським комітетом дав змогу спільно вирішити ряд питань: організувати і провести  організаційно-масові заходи, отримати фінансову підтримку для покращення матеріально-технічної бази закладу, яка  здійснюється завдяки бюджетним коштам, добровільним внескам батьків на благодійний фонд “Освіта”, допомозі депутата Костянтинова О.О. М.М. Так в 2017-2018 н. р.,  за  рахунок депутатського фонду здійснено ремонт стелі в групі молодшого дошкільного віку, за рахунок коштів благодійного фонду освіта, спецфонду придбано електровитяжку, обладнання, діелектричні килимки, ваги на харчоблок.  Здійснено ремонт коридору ІІ поверху, косметичний ремонт спальні і заміну вікна в групі для дітей середнього дошкільного віку, замінено електролічильник, кроновано дерева на території закладу. За рахунок благодійних внесків  придбано постільну білизну, іграшки. Замінено господарчу шафу на харчоблоці. Придбавався м`який інвентар, посуд, миючі, дезінфекційні засоби, канцтовари, методична література тощо, придбано спецодяг для працівників харчоблоку,  здійснено повірку лічильників; завезено 5 тон піску.

Як і раніше, залишається невирішеною проблемою  здійснення благоустрою території дошкільного закладу (асфальтування доріжок,  освітлення території, капітальний ремонт харчоблоку).  Заклад дошкільної освіти підлягає реконструкції, складено і узгоджено проект капітального ремонту установи, питання щодо фінансування і виділення коштів на проведення будівельних робіт розглядатиметься в 2019 році.

Перспективами в роботі вважаємо:

-         реалізацію завдань комунікативного спілкування  в різних видах освітньої діяльності;

-         забезпечення охоплення адміністративним контролем всіх напрямків діяльності дошкільного закладу.

      За підсумками таємного голосування на загальній конференції колективу і батьків, що відбулась 28.08.2018 року (протокол №2 від 28.08.2018 року), роботу колективу дошкільного навчального закладу (дитячого садка) №108 «Теремок» в 2017–2018 навчальному ріці визнано задовільною, що підтверджується результатами адміністративного контролю в ДНЗ.

В цілому план дошкільного навчального закладу на 2017-2018 рік виконано).

       Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018  навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив пріоритетні завдання   на 2018-2019 навчальний рік:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ  НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

 

 

 1. Виховання патріотично-налаштованої особистості шляхом:

1.1 виховання патріотично-налаштованої особистості шляхом розвитку соціально-комунікативних навичок включення до участі у трудовій діяльності спільно з дорослими та іншими дітьми.

1.2 виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

 

 

 1. Забезпечення умов повноцінного оздоровлення дітей в ДНЗ на період літнього оздоровлення кампанії; формувати навички здорового способу життя у дошкільників засобами гігієнічного виховання, організації фізкультурно-оздоровчих заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 

4.1 підвищення педагогічної майстерності

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розподілити педагогів для участі у районних та міських РМО, тренінгах; міських та методичних навчаннях.

 

Семінар-практикум: розробка проекту «екологічного міні-музею» в дошкільному закладі:

- затвердження положення;

- перспективного плану роботи з дітьми у міні-музеї;

- призначення відповідального за роботу  міні-музею.

 

Інтерактивна ділова гра «Школа безпечних наук»

 

Колективні перегляди

4.1 Моделювання ситуації підведення дітей до формування загальної мети дослідницької діяльності: створення «Дерева цілей (бажань)» старший дошкільний вік

4.2 Заняття для старшого дошкільного віку «Закривай міцніше кран, щоб не витік океан»

4.3 Презентація розвивальних екологічних ігор для молодшого дошкільного віку «Як тобі живеться, деревце?»

 

Консультації:

 «Використання фольклору підчас трудової діяльності»

Вересень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

Дейнега В.С.

 

 

 

 

Дейнега В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейнега В.С.

завідувач

 

 

Лугченко І.О.

вихователь

 

 

 

 

 

Туркіна Л.М.

вихователь

 

 

Хаземова Н.В.

Вихователь

 

 

 

Лугченко І.О.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

Конспект

 

 

 

 

 

 

Конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

9

3.2 удосконалення професійної творчості

1

 

 

 

 

 

Забезпечити участь:

1.1 у районному фестивалі «Гармонія руху»

 

1.2 в Тижні профмайстерності

 

1.3 районному етапі міського талант-шоу «Зірочки дошкілля»

 

1.4.сприяння участі педагогів у щорічному загальноміського конкурсі «Хортицький небокрай»

 

 

Квітень

 

 

Лютий

 

Квітень

 

 

Вересень

 

Дейнега В.С.

 

 

Дейнега В.С.

 

Дейнега В.С.

 

 

Дейнега В.С.

3.3 самоосвіта

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Складання плану самоосвітньої діяльності педагогами, звітування

 

 

Скласти графік взаємовідвідувань занять та режимних процесів

 

Вересень-березень

 

 

 

Жовтень

Дейнега В.С.

 

 

 

 

Дейнега В.С.

 

 

 

 

 

Графік

 

 

3.4 педагогічні ради

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада № 1

«Підсумки літнього оздоровчого періоду 2018 року. Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ у 2018-2019 н.р.»

1.1 підсумки оздоровчого періоду 2017 року.

1.2 затвердження річного плану роботи на 2017-2018 н.р.».

1.3 стан роботи з питань обліку дітей.

 

 

1.4 визначення програмового забезпечення освітнього процесу.

1.5 розподіл та затвердження педагогічного навантаження; розкладу занять по віковим групам.

 

 

03.09.2018

 

 

 

 

 

 

Дейнега В.С.

завідувач

 

 

 

Дейнега В.С завідувач

Дейнега В.С завідувач

 

Хаземова Н.В.

 

Дейнега В.С завідувач

 

Дейнега В.С.

Завідувач

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

 

Інформація

 

Проект річного плану

 

Звіт робочої групи з обліку дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада № 2

«Про формування у дошкільників природоцільного світогляду»

2.1 презентація кращого досвіду роботи з батьками у формуванні природоцільної поведінки вихованців.

2.2 стан роботи з екологічного виховання

 

 

2.3 затвердження Плану оздоровчих заходів на 2019р.

2.4 стан роботи з роботи щодо впровадження заходів

розвитку і функціювання української мови

 

Педрада № 3

«Результативність освітньо-виховного процесу за  І півріччя»

3.1 реалізація програмових завдань (моніторинг)

 

 

3.2 стан захворюваності за 2018 рік

3.3 звіт педагогічних працівників про виконання заходів атестаційного періоду

 

 

15.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2019

 

 

Дейнега В.С Завідувач

 

Педагоги

 

 

 

Дейнега В.С Завідувач

 

 

Дейнега В.С Завідувач

 

Дейнега В.С Завідувач

 

 

 

 

Дейнега В.С Завідувач

 

Заіка Н.М.

Завідувач

 

 

Дейнега В.С Завідувач

Вихователь

Косаренко І.О.

 

 

Протокол

 

 

Матеріали

 

 

 

Довідка за результатами тематичного контролю

План заходів

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

Загальний висновок за результатами моніторингу

Аналітична інформація

Звіт

 

Звіт

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада № 4

«Про підсумки роботи за 2018-2019 н.р.»

4.1 аналіз виконання завдань річного плану

4.2 аналіз результативності навчально-виховного процесу  за 2018-2019 н.р.

4.3 стан навчально-виховної роботи в групі старшого дошкільного віку

 

4.4 про підсумки атестаційного періоду

4.5 напрямки роботи на літній оздоровчий період 2019 року

 

4.6 обговорення пріоритетних завдань на 2019-2020 н.р.

 

25.05.2019

 

 

 

 

Дейнега В.С.

Завідувач

Дейнега В.С Завідувач

Дейнега В.С Завідувач

 

Дейнега В.С.

Завідувач

 

 

Дейнега В.С Завідувач

Дейнега В.С Завідувач

 

Дейнега В.С Завідувач

 

 

Протокол

 

Аналітична довідка

Аналітична інформація за моніторингом

Довідка за результатами комплексного контролю

Інформація

 

Проект плану роботи на літній період

Матеріали

                     

3.5 атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подати до атестаційної комісії ІІ рівня список педагогічних працівників, які підлягають чергової атестації.

Оформити документацію для педагогів, що атестуються у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930

Вивчення педмайстерності педагогів, що атестуються у 2019 р.

Ознайомити атестованих працівників і педагогічний колектив з результатами атестації.

 

Курсова перепідготовка

5.1 забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

 

5.2 Забезпечити до курсовими та після курсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при ЗОІППО.

Вересень

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

Травень

 

 

 

 

 

Згідно плану ЗІППО ЗОР

 

 

 

Дейнега В.С завідувач

 

 

Дейнега В.С завідувач

 

 

 

 

 

Дейнега В.С Завідувач

 

Дейнега В.С Завідувач

 

 

 

 

Дейнега В.С завідувач

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

Атестаційні листи

 

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

V. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

з/п

Зміст

контролю

Мета

Напрямок роботи

Вид

контролю

Обєкт

контролю

Термін

Відпові-

дальний

Форма

відображ.

Інформ.

Забезпеч.

1

Стан підготовки до нового навчального року

Створення відповідних умов для оптимізації НВП

Умови

освітнього процесу

Попереджу-

вальний

Всі вікові групи

вересень

Завідувач,

ст.медсестра

 

інформація,

вн

2

Оцінка стану адаптаційного періоду

Аналіз стану адаптації дітей до умов ДНЗ

Психо-фізичний

Оперативний

Група молодшого дошкільного віку Хаземова Н.В.

листопад

Завідувач

 

Інформ.,

вн

3

Якість проведення занять з фізичної культури, рівень сформованості навичок щодо виконання основних рухів

Аналіз виконання завдань розділу

Фізичний розвиток

Умови

освітнього процесу

Оперативний

Всі вікові групи.

Січень

Завідувач,

Ст. медсестра

 

Інформ.,

вн

4

Аналіз стану освітньої роботи

Встановлення рівня відповідності організації та стану освітньої роботи відповідно до вимог програми

Освітній

Комплексний

Гр. старшого дошкільного віку

Березень

Завідувач

 

Довідка,

наказ, педрада

5

Підготовка до літньої оздоровчої компанії

 

Оцінка стану підготовки

Освітньо-

виховний

Оперативний

Всі вікові групи

Травень

Завідувач

Ст.медсестра

 

Інформація,

вн

6

Аналіз захворюваності дітей у ДНЗ

Оціінка стану оздоровчої роботи

 

Оперативний

всі вікові групи

Січень,

 

завідувач,

ст. медсестра

Інформація,

вн

7

Стан харчування дітей

Оцінка стану організації харчування

 

Оперативний

вісі вікові групи,

харчоблок,

комора

вересень-серпень

жовтень,січень,

квітень, липень

завідувач

Інформація,

акти

вн

8

Дотримання санітарно-гігієнічних норм у ДНЗ

Аналіз санітарно-гігієнічного стану

Умови

освітнього процесу

Оперативний

групові приміщення, ділянки для прогулянок

вересень-серпень

грудень,червень

завідувач,

ст. медсестра

Інформація,

вн

9

Програмно-методичне та навчально-методичне забезпечення

Вивчення відповідності вимогам програми

Умови

освітнього процесу

Оперативний

всі вікові групи

вересень

червень

завідувач

інформація

вн

10

Забезпечення заходів з охорони праці, цивільної оборони, пожежної безпеки

Аналіз стану роботи з ОП та БЖД

Умови

освітнього процесу

Оперативний

всі вікові групи

грудень,січень,серпень

завідувач,

начальник штабу ЦЗ

інформація

вн

11

Стан освітньої-виховної роботи із національно-патріотичного виховання

Аналіз стану освітньої-виховної роботи із національно-патріотичного виховання

Умови

освітнього процесу

Тематичний

всі вікові групи

листопад

завідувач

Довідка,

наказ, педрада

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Інформаційне

забезпечення

 

1.

 

1.1.

 

 

Заходи взаємодії дошкільного заходу і школи

Взаємодія управлінського складу ДНЗ та шкіл:

-   укладення угоди між ДНЗ та ЗГ № 2 ім. Лесі Українки  (затвердження  плану заходів основних напрямків спільної роботи);

 

 

09.2017

 

 

 

Дейнега В.С.

Кравченко В.В.

 

угода

план заходів

 

 

 

 

1.2

 

1.3.

 

1.4.

 

 

Взаємодія педагогів ДНЗ та ЗГ № 2 

Взаємовідвідування уроків  і  занять вихователями дошкільного закладу і вчителями школи

Поповнення бібліотеки для батьків, вихователів посібниками щодо підготовки дітей до школи.

Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старшої групи.

 

листопад

березень

квітень

 

грудень

  березень

 

Дейнега В. С. Губа О. М.

Хаземова Н.В.

 

Дейнега В.С.

Хаземова Н.В.

 

графік

 

 

 

матеріали

аналітичний звіт

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення взаємодії дитячих колективів:

Екскурсії дошкільників

-         участь вихованців ДНЗ в  святі першого дзвоника;

-         екскурсія до шкільної бібліотеки

-         спільний проект з комунікативно-мовленнєвої діяльності

-         ознайомлювальна екскурсія до школи

-         свято останнього дзвоника

-         конкурс дитячих малюнків «Вперше до школи».

Шефська допомога учнів дошкільному закладу

 

 

09.2017

10.2017

04.2018

01.2018

05.2018

10.2017

травень

 

 

Тараненко В. С. Губа О. М.

Хаземова Н.В.

 

 

 

Губа О.М.

 

 

 

План заходів

фотоматеріали

сценарії

 

 

 

 

1.7.

1.8.

 

 

1.9.

 

1.10

 

1.11

 

1.12

З батьками:

-    Оформлення інформаційного куточку «Крокуємо до школи»

Консультації

-                «Психологічна готовність житини до школи»

-               Виставка літератури для батьків «Ваша дитина збирається до школи»

-               Батьківські збори для батьків майбутніх першокласників за участю вчителів ЗГ № 2  «На порозі шкільного життя»

-               День відкритих дверей для майбутніх першокласників  в ЗГ № 2

-               Узагальнити дані про результати навчання випускників – дошкільників у початковій школі.

 

10.2017

 

11.2017

10.2018

 

03.2018

 

02.2018

 

09, 04

 

Хаземова Н.В.

Дейнега В.С.

Хаземова Н.В..

 

 

Губа О.М. Дейнега В.С.

Губа О.М.

 

 

 

 

 

матеріали

 

 

 

 

 

матеріали

     протоколи

 

звіт

 

2.

Взаємодія з батьківським загалом

 

 

 

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

2.4.

 

 

 

2.5.

 

2.6.

 

2.7.

Популяризація діяльності ДНЗ шляхом створення і розповсюдження рекламних буклетів, адресних інформаційних листів, стендів.

Комплексне анкетування батьків: соціологічне дослідження сімей, виявлення ступеню залучення батьків в освітньо–виховний процес ДНЗ.

Створення банку даних про сім’ї (збір інформації про сім’ї).

 

Дні відкритих дверей.

-         Маленькі козачата

-         Шевченківське слово серцю миле

-         Моя мальовнича Україна

Проведення спільного з учнями музичної школи свята "Україна ти моя єдина" з залученням батьків

Проведення спортивного свята дошкільного закладу із залученням батьків.

Телефон довіри.

10.2017

 

 

09.2017

 

 

09.2017

 

 

10,

03

 

  04.2018

 

01.2018

Дейнега В. С.

 

 

 

 

 

 

педагоги

батьківський комітет

 

педагоги

 

 

матеріали

 

 

анкети

аналіз

 

соціальний

паспорт

звіти

план заходів

 

 

     сценарій

сценарій

 

 

5.3

5.3.1.

 

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори

-         Ознайомлення зі структурою і змістом освітньої програмою "Дитина в дошкільні роки", спрямованою на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти в Україні

-         Зміст і завдання освітньо-виховної роботи ДНЗ в реалізації плану заходів розвитку ДНЗ у частині покращення матеріально-технічної бази ДНЗ

-         Звіт і вибори батьківського комітету.

 

10.2017

 

 

 

 

 

 

 

Дейнега В. С.

 

 

 

протокол

     матеріали

 

 

 

 

5.4

5.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.

 

 

 

 

 

 

5.4.3.

 

 

 

 

 

Групові батьківські збори

Молодший дошкільний вік

-           Особливості адаптаційного періоду дітей молодшого дошкільного віку.

-           Характеристика психологічного віку (за комплексною програмою  "Дитина в дошкільні роки"). 

-           Вибори батьківського комітету.

 

 

 

09.2017

 

 

 

 

Косаренко І.О.

Карпюк Т.В.

 

 

матеріали, протоколи

 

 

 

- Спільна взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у формуванні навичок комунікативного спілкування дошкільників.

- Профілактика випадків травматизму дітей у побуті

Середній дошкільний вік

- Характеристика психологічного віку (за освітньою програмою  "Дитина в дошкільні роки"). 

- Вибори батьківського комітету.

- Формування   навичок соціальної взаємодії у дошкільників за підсумками участі в проектах «Вчимося жити разом», «Лялька як персона»

- Попередження надзвичайних ситуацій в побуті.

- Старший дошкільний вік

- Характеристика психологічного віку (за освітньою програмою  "Дитина в дошкільні роки"). 

- Вибори батьківського комітету.

- «Дитина йде до школи»: наступність в роботі ДНЗ і школи.

- Про готовність дітей до навчання у школі «Портрет випускника» 

- Формування   навичок соціальної взаємодії у дошкільників за підсумками  участі в проектах «Лялька як персона», «Ранкові зустрічі» 

04.2018

 

 

 

09.2017

 

 

04.2018

 

 

 

 09.2017

 

 

 

  01.2018

 

 

04.2018

 

 

 

 

Туркіна Л.М. Лугченко І.О.

 

 

 

 

 

Хаземова Н.В.

 

 

 

вчителі ЗГ № 2

 

 

Хаземова Н.В.

 

матеріали, протоколи

 

матеріали, протоколи

 

матеріали, протоколи

 

 

 

матеріали, протоколи

 

матеріали, протоколи

презентація

5.5.

Залучення батьків до участі в майстер-класах:

«Ляляька-мотанка»

«Писанка»

 

11

04

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ з/п

Зміст  діяльності

Термін

Відповід.

Інформ.

забезпечення

 

1.

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності ДНЗ

 

 

 

1.1.

Забезпечення зміцнення матеріальної бази ДНЗ:

-         підготовка і проведення інвентаризації матеріальної бази ДНЗ;

-         огляд стану матеріальної бази.

 

10-11.2017

 

05.2018

Дейнега В. С.

Ткачук Г.В.

акт

1.2.

Благоустрій території ДНЗ

-         посадка квітників;

-         впорядкування ігрових майданчиків;

-         ремонт та пофарбування ігрового обладнання.

 

04.2018

 

 

Ткачук Г.В.

 

1.3.

Проведення профілактичних та ремонтних робіт:

-         до нового навчального року;

-         літньої оздоровчої компанії.

 

09.2017

05.2018

Ткачук Г.В.

 

1.4.

Ревізія опалювальної системи.

09.2017

ТВО

 

2.

Збори трудового колективу

 

 

 

2.1.

 1. Про підсумки оздоровлення  дітей влітку 2017 р .
 2. Про графік роботи працівників на 2017-2018 н. р.
 3. Про організацію харчування в 2017-2018 н.р.

09.2017

Дейнега В. С.

Хаземова Н. В.

Дейнега В. С.

протокол

2.2.

 1. Про стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в 2017р.
 2. Про виконання колективного договору між адміністрацією і профспілкою дошкільного закладу в 2017 році.
 3. Про графік відпусток працівників ДНЗ

01.2018

Дейнега В. С.

 

Хаземова Н. В.

Хаземова Н. В.

Дейнега В. С.

 

протокол

 

4.

Робота з суспільними організаціями

 

 

 

Загальні збори колективу ДНЗ і батьків:

 

Дейнега В. С.

протокол

4.1.

 1. Про підсумки літнього оздоровлення дітей
 2. Пріоритетні напрямки роботи колективу в 2017-2018 н. р.
 3. Звіт голови БК про використання коштів благодійного фонду

   «Освіта»

 1. Вибори дорадчих органів ДНЗ.

09.2017

Дейнега В. С.

 

4.2.

 1. Звіт завідувача з питань статутної діяльності.
 2. Звіт голови батьківського комітету ДНЗ

05.2018

Дейнега В. С.

Звіт, протокол

5.

Засідання ради дошкільного закладу:

 

 

 

5.1.

 1. Про здійснення громадського контролю за організацією харчування в ДНЗ.
 2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду.

 

10.2017

Дейнега В. С.

Григор`єва А.Г.

Ткачук Г.В.

Протокол

 

 

5.2.

 1.   Результати анкетування батьків щодо оцінки діяльності ДНЗ з питань навчання та виховання.
 2. Про стан організації різних форм співпраці з батьками в ДНЗ.

02.2018

Дейнега В. С.

Протокол

 

Аналіз

6.

Організація роботи у відповідності до «Положення про батьківській комітет ДНЗ» Засідання БК

 

 

 

6.1.

Вибори голови батьківського комітету

09.2017

Дейнега В. С.

Протокол

6.3.

Про проведення профілактично-оздоровчих заходів до зимового періоду.

10.2017

Калмикова

протокол

6.4.

Організація та проведення новорічних свят. Запобігання небезпечним ситуаціям вдома під час підготовки до свят.

12.2017

Дейнега В. С. Ткачук Г.В.

протокол

6.5.

Про стан захворювання дошкільників в 2017 р.

01.2018

Калмикова О.О.

протокол

6.7.

Про підготовку ДНЗ до весняного періоду.

03.2018

Ткачук Г.В.

протокол

6.9.

Про організацію літнього оздоровлення.

05.2018

Дейнега В. С.

протокол

6.10.

Допомога батьківського загалу у підготовці територій і приміщень до нового навчального року.

 06-08

 2018

Дейнега В. С.

Ткачук Г.В.

Григор`єва А.Г.

протокол

7.

Виробничі наради

 

 

 

7.1.

 1. Про підготовку до участі в спортивному святі "Перші кроки"
 2.  Про підготовку та проведення батьківських зборів.
 3.  Аналіз контингенту учасників навчально-виховного процесу у ДНЗ на 2017-2018 н. р.
 4. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

27.09

Дейнега В. С.

протокол

 

 

соціальний паспорт

акт

7.2.

 1.  Про результати поглибленого огляду дітей, складання групових паспортів здоров’я.
 2. Про результати адаптації дітей до умов в ДНЗ
 3. Про підготовку до осіннього свята «Барви осені»
 4. Про підготовку та проведення планової інвентаризації в ДНЗ.

30.10

Дейнега

протокол

7.3.

 1.Про стан підготовки педагогів до робочого дня.

 

 2. Про підготовку до зимових свят

27.11

Дейнега В. С.

протокол

7.4.

1. Підсумки проведення новорічних свят

25.12

Дейнега В. С.

протокол

7.5.

Про стан ведення ділової документації працівниками днз

27.02

Дейнега В.С.

протокол

7.7.

1. Про підсумки участі  у районній  виставці професійної майстерності.

30.03

Дейнега В. С.

протокол

7.8.

Про підготовку до весняного марафону «Посмішка весни»

27.04

Дейнега В. С.

протокол

7.9.

 Затвердження комплексного плану з профілактики кишково-шлункових захворювань

25.05

Дейнега В. С.

протокол

7.10

 1. Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності в літній період.
 2. Про наслідки оперативного контролю ведення документації     завгоспом, кухарем.

30.06

Дейнега В. С.

протокол

7.11

 Про хід літнього оздоровлення

26.07

Дейнега В. С.

протокол

7.12

 1. Про стан санітарно-просвітницької роботи з учасниками освітньо-виховного процесу.
 2. Комплектація груп дітьми на 2018-2019 н. р.

29.08

Калмикова О.О.

Дейнега В. С.

протокол

                   

 

 

VII.   БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Інформаційне забезпечення

1.

Інформаційно-аналітична діяльність, управління та забезпечення умов охорони праці

 

 

 

1.1.

Аналіз стану роботи ДНЗ з охорони праці за минулий рік

08

Дейнега

аналіз, наказ

1.2.

Складання актів на дозвіл проведення занять в спортивній залі, на спортивному майданчику, експлуатації спортивного обладнання, захисного заземлення тощо. 

09

Дейнега

акти

1.3.

Розробити заходи щодо покращення умов праці.

09

Дейнега

заходи

1.5.

Контроль за журналами реєстрації інструктажів за станом роботи з охорони праці.

вересень, грудень, травень

Дейнега

 

1.6.

Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

09

Дейнега

правила

1.7.

Контроль поверхових планів евакуації, перевірка маркування електрощитів, пультів управління, електроапаратури з зазначенням показників напруги.

09

Дейнега

 

2.

Робота з працівниками дошкільного закладу.

 

Дейнега

 

2.3.

Проходження медичного огляду працівниками.

 

вересень

березень

Дейнега

графік

2.5.

Проведення інструктажів для працівників.

 

2 рази на рік

Дейнега

Хаземова

журнали

інструктажів

2.6.

Надання допомоги педагогам в роботі з дітьми та батьками з питань безпеки життєдіяльності.

за потребою

Дейнега

 

2.7.

Проведення занять щодо відпрацювання правил евакуації на випадок пожежі та в надзвичайних ситуаціях.

04

Дейнега

 

3.

Робота з вихованцями ДНЗ.

 

 

 

3.1.

Проведення медичного огляду та диспансеризації вихованців.

09

Калмикова

звіт

3.2.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи, оптимального рухового режиму.

впродовж року

Дейнега

план

3.3.

Проведення інструктажів, бесід та занять з дітьми з питань безпеки життєдіяльності.

впродовж року

педагоги

 

план

3.4.

В ході проведення декад активізувати роботу з безпеки життєдіяльності дітей шляхом формування:

*       валеологічних знань

*       екологічних знань

*       безпеки життєдіяльності

*       протипожежної безпеки

*       безпеки дорожнього руху

 

 

03

04

11

08

06

 

 

педагоги

 

 

звіти

4.

Робота з батьками ДНЗ.

 

 

 

4.1.

Ознайомлення батьків дітей, що поступають до ДНЗ, з пам’яткою перебування дитини в дошкільному закладі.

впродовж року

Дейнега

пам’ятка

4.2.

Оформлення інформаційних стендів з охорони життя та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

за планом декад

Дейнега

матеріали

4.3.

Проведення спільних з батьками заходів в ході проведення декад (свята, розваги, вікторини, виставки).

за планом декад

педагоги

план

4.4.

Провести батьківські збори «Заходи щодо попередження терористичної діяльності».

09

педагоги

матеріали,

протокол

 

Додаток 1. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інф.заб

 

Організаційна робота

 

 

 

1. 1.

Участь в педагогічній раді з питання стану роботи зі  збереження здоров`я та захворюваності  в ДНЗ за 2017 рік.

 

02.2018

Калмикова О.О.

звіт

2.

Підготовка заходів щодо укріплення і збереження здоров`я дітей на 2018 рік

01.2018

Калмикова О.О.

Резніченко Т.І.

заходи, наказ

3.

Взаємодія з поліклінікою у зборі  інформації щодо обліку дітей дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ

Згідно плану заходів

Резніченко Т.І.

Звіт робочої групи

4.

Забезпечення медичного супроводу при участі дітей в районних спортивних заходах "Перші кроки", "Веселі старти"

жовтень

квітень

Резніченко Т.І.

 

 

Організація харчування

 

 

 

1.

Розробка додаткового меню  і рецептурних карт на осінньо-зимовий період

11.2017

Резніченко Т.І.

Меню, карти, наказ

2.

Участь в роботі комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини

За потребою

Резніченко Т.І.

Акти

3.

Забезпечення дієтичного харчування для дітей з потребою згідно довідки дільничного лікаря (алерголога)

За потребою

Резніченко Т.І.

меню-розклад

 

Медико-профілактична  робота.

 

Резніченко Т.І.

 

1.

Отримання дозволів від батьків дітей щодо проведення профілактичних щеплень і R-Манту

За календарем щеплень

Резніченко Т.І.

 

2.

Отримання дозволів від батьків щодо огляду дітей вузькими фахівцями

03.2018

Резніченко Т.І.

 

 

Санітарно - гігієнічна  робота

 

Резніченко Т.І.

 

1.

Проведення навчання з питань дотримання Державних санітарних правил з різними категоріями працівників:

 

Резніченко Т.І.

план

1.1

з педагогічним персоналом:

 

Резніченко Т.І.

 

 

Методи попередження гострої кишкової інфекції у дітей дошкільного віку

вересень

Резніченко Т.І.

 

 

Надання першої допомоги при травмуванні дітей, кровотечі, запамороченні

листопад

Калмикова О.О.

 

 

Використання фітонцидів для профілактики грипу, ГРЗ

січень

Резніченко Т.І.

 

 

Профілактика порушень постави, захворювань зору

березень

Резніченко Т.І.

 

 

Загартовуючі заходи, методика проведення в період літнього оздоровлення

травень

Резніченко Т.І.

 

1.2.

З помічниками вихователя

 

 

журнал

 

„Дотримання санітарного стану груп та інших приміщень”

жовтень

Резніченко Т.І.

 

 

Дотримання протиепідемічного режиму

грудень

Калмикова О.О.

 

 

Проведення генерального прибирання з застосуванням деззасобів

лютий

Резніченко Т.І.

 

 

Прибирання столів і правила миття посуду

квітень

Резніченко Т.І.

 

1.3.

З працівниками харчоблоку:

 

Резніченко Т.І.

журнал

 

 

Генеральне та поточне прибирання харчоблоку

вересень

Резніченко Т.І.

 

 

Дотримання холодної та теплової обробки продуктів

листопад

Резніченко Т.І.

 

 

Санітарні вимоги до збереження продуктів харчування

січень

Резніченко Т.І.

 

 

Дотримання технології приготування страв

березень

Резніченко Т.І.

 

 

Перша допомога при опіках

травень

Калмикова О.О.

 

2.4

З батьками

 

 

 

 

журнал

 

Профілактика шлунково-кишкових захворювань

жовтень

Резніченко Т.І.

 

 

Профілактика простудних захворювань

грудень

Резніченко Т.І.

 

 

Гігієна одягу дитини в різні пори року

лютий

Резніченко Т.І.

 

 

Значення профілактичних щеплень

квітень

Калмикова О.О.

 

2.5.

Забезпечення інформаційного куточка лікаря  консультаціями для батьків:

 

 

 

література

 

Про що розповість проба Манту

вересень

Резніченко Т.І.

 

 

Профілактика грипу та ГРЗ

листопад

Резніченко Т.І.

 

 

Загартування дитини вдома

січень

Резніченко Т.І.

 

 

Режим дня – запорука здоров`я

березень

Резніченко Т.І.

 

 

Перша допомога при укусах комах, сонячних опіках, тепловому ударі влітку

травень

Резніченко Т.І.

 

                                                       

 

 

 

Додаток 2.  ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ  І РОЗВАГ

 

pз/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Інформаційне

забезпечення

1

Провести фізкультурно-оздоровчі заходи:

 

 

 

1.

Свята:

 

 

 

 

 «Зимова казка»

«Свято Нептуна»

 

Січень

Липень

Вихователі

сценарії

12.

Дні здоров`я:

„Країна Вітамінія”

„Мій друг світлофор”

„Козацькі розваги”

„Квітка здоров`я”

 

10.2016

06.2017

03.2017

05.2017

 

Вихователі

 

сценарії

13.

Змагання:

„Перші кроки”

„Веселі старти”

 

 

„Дні фізичної культури і здоров`я”

 

„Малі олімпійські ігри”

 

09.2016

11.2016

02.2017

04.2017

12.2016

06.2017

08.2017

 

Вихователі

 

 

 

сценарії

2

4.

Провести музичні свята:

„Новорічний карнавал”

„Матусине свято”

„До побачення, садочок”

 

12.2016

03.2017

05.2017

 

 

Мушкудіані Х.Е.

 

сценарії

 

 

5.

Провести тематичні музичні заняття:

„Осінь така мила...” /4 р.ж./;

„Стрітення” /6 р. ж./;

„Шевченківське слово” /5р.ж./

„Свято Матері” /4 р.ж./

 

жовтень

лютий

березень

травень

 

Мушкудіані К.Е.

 

сценарії

 

МУЗИЧНІ РОЗВАГИ                                                           

3 2.

молодший дошкільний вік

 

1. ”Ось і стали ми доросліші” /ігрова музична програма/

 2. Театр іграшок „Під грибом”

1. ”Капризуля” /лялькова вистава/

2. ”Свято осені в лісі” /музичний концерт/

1. ”Хто у хатці живе?” /дидактичні ігри/

2. ”Петрушка та його друзі” /лялькова вистава/

1. ”Рукавичка” /музична імпровізація/

2. ”Чарівна торбинка” /гра на музичних інструментах/

1. ”Як звірі зимують?” /лялькова вистава/

2. Зимові забави /ігрова музична програма/

1. ”Хто до нас завітав?” /вечір дидактичної гри/             

2. Магазин іграшок

1. ”Сонячні зайчики” /музична казочка/            

2. ”Весна-красна в гості прийшла” /ігрова програма/

1. ”Як купували ляльку” /театр іграшок/

2. ”Теремок” /гра-драматизація/ 

1. ”Веселі музики” /лялькова вистава/

2. ”Музичний віночок” /концерт/

 

 

 

09

 

 

10

 

11

 

12

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

 

 

Мушкудіані К.Е.

Туркіна Л.М. Лугченко І.О.

 

 

сценарії

3 3.

середній дошкільний вік

 

1. ”Вечір-знайомство” /музично-ігрова програма/

2. ”Добрий чарівник” /театр ляльок/

1. ”Ріпка” /гра-драматизація/

2. ”Осінній карнавал” /музичний концерт/

1. ”Казкова хатинка” /вечір дидактичних ігор/

2. ”Чарівна сметана” /лялькова вистава/

1. ”Чарівна торбинка” /гра на музичних інструментах/

2. ”Рукавичка” /драматизація/

1. ”Зимонька кришталева” /конкурсна програма/

2. Фланелеграф

1. Вечір музичних дидактичних ігор

2. .”Мороз Іванович” /театралізація/

1. ”Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорницю”

2. ”Весняні дзвоники” /розважальна програма/

1. ”Сірничок” /музична розвага по правилам дорожнього руху/

2. ”Чарівна музична скринька”

1. ”Городники”

2. „Музичний віночок” /концерт/

 

 

09

 

10

 

11

 

12

 

01

 

02

 

 

03

 

04

 

05

 

 

 

Мушкудіані К.Е.

Хаземова Н.В.

 

 

сценарії

4.

старший дошкільний вік

 

1. ”Ось і стали ми доросліші”

2. Вечір дидактичної гри

1. ”Колосок” /драматизація/

2. ”Барви осені” /музичний концерт/

1. ”Ми живемо на Україні” /вечір, присвячений творчості                       Загрудного/

2. ”Чарівна сметана” /лялькова вистава/

1. ”Музичний магазин”

2. Вечір дидактичної гри

1. „Кришталева зимонька”

2. ”Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров` я”

1. Українські вечорниці”

2. ”Мороз Іванович” /театралізація/

1. ”Мова наша українська” /концерт, присвячений творчості                     Т.Г.Шевченка

2. ”Весняний дзвін” /ігрова розважальна програма/

1. ”Про що розповідає музика”

2. ”Коза-дереза” /драматизація/

1. ”Городники” /театралізація/

 2. ”Музичний віночок” /концерт/

 

 

09

 

10

 

11

 

 

12

 

01

 

 

02

 

03

 

 

04

 

05

 

 

 

Мушкудіані К.Е.

Косаренко І.О. Макарова Л.П.

 

 

 

сценарій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3.   СПОРТИВНІ РОЗВАГИ

 

21.

молодший дошкільний вік

Вийшла курочка гуляти

На город ми свій підемо,  овочів    там   наберемо                     

Всі звірята люблять вітаміни

Веселі поросята

Забавні звірята

Біле-біле все навкруг

Козачата люблять фізкультуру

Іграшки

Потяг наш їде

 

 

09

10

11

12.

01.

02

03

04

05

 

Туркіна Л.М.

Лугченко І.О.

 

сценарії

22.

середній дошкільний вік

Швидким, спритним виростай

Мій дзвінкий веселий м`яч

Обруч – помічник та друг

Зелений вогник

Вечір українських народних ігор

Весела аеробіка

Школа м`яча

Веселі естафети

Звіробіка

 

 

09

10

11

12

01

02

03

04

05

 

Хаземова Н.В.

 

сценарії

2.3.

старший дошкільний вік

Вечір рухливих ігор

Зелений вогник                                    

Аеробіка

Ми маленькі козачата

Ігри з обручем

Вечір народних рухливих ігор

Ігри-естафети

Ігри з м`ячем

Елементи гри „Городки”

 

 

09

10

11

12

01

02

03

04

05

 

 

Косаренко І.О. Макарова Л.П.

 

 

сценарії

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 08 окт 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником