Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 108 'Теремок' Запорізької міської ради Запорізької області

 

Звіт керівника про діяльність ЗДО № 108 за 2017-2018 н.р.
 

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу ( дитячого садка)  № 108  «Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області Дейнеги Вікторії Сергіївни перед педагогічним колективом та громадськістю на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють  за  2017-2018 навчальний рік.

 

Даний звіт складено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

1.Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №108 «Теремок» Запорізької міської ради Запорізької області функціонує з 1961 року.

Юридична адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 18 а, т. 7876371.

Завідувач: Дейнега Вікторія Сергіївна, освіта вища,  педагогічний стаж – 29 років, на посаді 9 років.

Засновником (власником) ДНЗ № 108 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 108  є департамент  освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - Територіальний відділ освіти Олександрівського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського району.  Орган управління здійснює фінансування ДНЗ № 108, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 108"Теремок"  Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 108) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

ДНЗ № 108 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер облікової картки платника податків, може мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області.

Проектна потужність: 60 місць. Кількість дітей на 31.05.2017 – 71 .

Дошкільний заклад розрахований на 3 вікових групи. Фактично функціонують: група для дітей молодшого дошкільного віку, група для дітей середнього дошкільного віку,  група для дітей старшого дошкільного віку. 2 групи функціонують у 10,5 годинному режимі (7.00 - 17.30), 1 група у  12 годинному режимі (7.00 - 19.00). Режим роботи ДНЗ № 108, тривалість перебування в ньому дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

В дошкільному закладі зберігається стабільний контингент дітей.

Показник фактичного відвідування дітьми дошкільного закладу коливався в залежності від сезону та погодних умов у межах 55-79% і в середньому за рік становить 64 %.

Прийом дітей до ДНЗ № 108 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу освіти  Олександрівського  району.

Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у ДНЗ № 108 наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Соціальний стан сімей наступний: повні сім’ї – 63 (90%), неповні – 5 (7%), з яких 5 дітей виховують матері-одиначки; багатодітні  сім’ї – 9 (14 %), з яких в дошкільному закладі 9 вихованців; до пільгової категорії дітей відносяться 14 вихованців :9 – з багатодітних сімей; 2 - з малозабезпеченої сім’ї; 2 дітей, батьки яких є учасниками АТО, дитина-інвалід. В роботі з пільговими категоріями родин колектив дошкільного закладу, батьківські комітети груп враховують їх особливості, сприяють їх підтримці. В разі скорочення кількості груп у літній чи зимовий канікулярний періоди, діти пільгових категорій відвідують дошкільний заклад без обмежень.

         За національним складом дошкільний заклад відвідують діти з родин українців, росіян, та інших національностей. Батьки вихованців виявляють толерантність до мовного режиму ДНЗ.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих 35 %, підприємці – 24 %, службовці – 35 %, не працюють - 6%.

Згідно пункту 4.5 Статуту дошкільного закладу дошкільний заклад обирає програму із затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самовираженні. Освітня робота спрямована на формування життєвої  компетентності дошкільників засобами ознайомлення з історією, традиціями, мистецтвом рідного краю;  формування мовленнєвої компетентності дітей;  впровадження розвиваючих освітніх технологій, спрямованих на самовираження та саморозвиток кожної дитини.

Дошкільний заклад працює в україномовному режимі.

Для забезпечення освітнього процесу створені необхідні умови, обладнано 3 групових приміщення, музично-спортивна зала,  медичний кабінет.

            2.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 108.

            Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

            На виконання інструктивно-методичного листа  «Про облік дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9 - 263 На виконання наказу ДНЗ №108 від 15.05.2017 р № 37р. «Про облік дітей дошкільного віку у 2017 році» робочою групою складено списки дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою (4 дитини), причиною невідвідування є відсутність щеплень та нестабільний стан здоров'я. Створено електронний банк даних дітей, що проживають на території, закріпленій за ДНЗ №108, за роками народження. Затверджено план заходів по роботі з дітьми п’ятирічного віку. Затверджено план заходів по роботі з дітьми п’ятирічного віку.

            У 2017-2018 навчальному році проведена робота з трьома сім’ями, які проживають на території обслуговування дошкільного закладу і діти яких не відвідують дошкільний заклад. З’ясовано, що дві дитини відвідували заняття по підготовці до школи при уентрах розвитку дитини. 1 дитина не може відвідувати дошкільний навчальний заклад у зв’язку з відсутністю щеплень. З метою надання консультативної допомоги батькам у підготовці дітей до школи проведені консультації для батьків дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням.

            Щорічно звіт про результати роботи по обліку дітей заслуховується на педагогічній раді. За результатами звіту діяльність робочої групи у 2017 році визначено задовільною.

3. Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №108 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

У 2017-2018 навчальному році трудовий колектив налічував 17 осіб.

Прийом працівників на роботу здійснюється в порядку, визначеному Кодексом Законів про працю України, Законом України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», та відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 № 413, Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими загальними зборами трудового колективу ДНЗ № 108 Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом. Всі педагоги ДНЗ № 108 мають повну вищу або неповну вищу освіту, володіють достатнім рівнем педагогічних знань та вмінь, загальною естетичною культурою. На початку навчального року наказом по дошкільному закладу здійснюється розподіл педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу за віковими групами дітей. Щорічно затверджується штатний розпис з урахуванням кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень та території дошкільного закладу. На всі посади педагогічних працівників та робочі професії обслуговуючого персоналу дошкільного навчального закладу розроблено посадові та робочі інструкції відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом МОН України від 20.12.1993 №455, Листа МОН України від 15.05.95 №1/9-169 «Про впровадження форм посадових інструкцій», листа Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.2005р. №36-508 «Посадові інструкції працівників» та на підставі затвердженого штатного розпису відповідно до випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 003:2010 (ДКХП), наказу МОН України від 01.06.2013р. №665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів». Відповідно до вимог чинного законодавства завідувачем ведеться облік трудових книжок працівників. Записи у трудові книжки вносяться при прийомі на роботу, переведенні на іншу посаду, за наслідками атестації педагогів, при зміні назви посади, при звільненні, а також записи про заохочення та нагородження працівників. На кожного працівника оформлено особову справу, відповідно до вимог «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Наказ Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5 (розділу «Формування документів у справи»). Ведеться облік особового складу педагогічних працівників.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано повністю.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», змін та доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесених  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, в період з 20 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 року у дошкільному закладі відбувається атестаційний період. Атестація педагогів здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації. Педагоги дошкільного закладу, члени атестаційної комісії обізнані з нормативно-правовими документами з атестації.

 У 2017-2018 навчальному році позачергову атестацію пройшов 1 педагогічний працівник (15 % від загальної кількості педагогічних працівників). Вихователь Хаземова Н.В. атестувалася на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії » та підтвердження раніще встановленого педагогічного звання «вихователь-методист». Педагогів, які не пройшли атестацію у 2017-2018 навчальному році немає. В кабінеті завідувача оформлена виставка з досвіду роботи вихователя Хаземової Н.В. презентаційні матеріали з практики роботи.

У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Робота з самоосвіти  у педагогів дошкільного закладу  поступово переходить в активну творчу діяльність з|із| умінням намічати не лише|не тільки| близькі, але і далекі|дальні| перспективи в роботі

Педагоги ведуть власне накопичення методичних матеріалів, оформляють портфоліо|, що свідчить про зацікавленість вихователів в накопиченні і узагальненні власного досвіду|досліду| за темою, що вивчається.

         Підвищенню якості освітньої роботи сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Новинки методичної літератури, наочні, розвивальні та дидактичні ігри, опрацьовуються педагогами в самоосвітній діяльності протягом навчального року.

Впродовж останніх років демонструють належний рівень персональної відповідальності за результати навчально-виховної роботи педагоги Хаземова Н.В., Косаренко І.О. Свідченням належного рівня самоосвіти, методичної грамотності цих педагогів є якісна освітня робота з дітьми.

 

4. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес

       Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність навчального закладу, педагогічний колектив вирішує завдання реалізації вимог  Базового компоненту дошкільної освіти шляхом планомірної підготовки дошкільників до подальшої навчальної діяльності, вдосконалення предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості. Навчально-виховний процес здійснюється за комплексною освітньою програмою "Дитина в дошкільні роки" ( науковий керівник професор К.Л.Крутій, 2015).  

5. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи

На виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.06.2017 щодо стану реалізації  Плану розвитку дошкільної освіти м. Запоріжжя до 2017 року в частині «Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства», комплексного плану оздоровчих заходів ДНЗ № 108, затвердженого рішенням педагогічної ради, з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення умов для повноцінного фізичного розвитку дошкільників проводилась фізкультурно-оздоровча робота.

Зважаючи на значущість проблеми збереження здоров’я дітей, в дошкільному закладі   використовується система моніторингу фізичного розвитку дітей, стану їх захворюваності. Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою підготовленістю вихованців визначив, що організація роботи з фізичного виховання  потребує постійної уваги  в зв’язку із вступом в дошкільний заклад дітей (6%), які мають дисгармонійний фізичний розвиток. Впродовж року визначається високий відсоток дошкільників (37%), які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги. У звітному періоді адміністрацією, медичним персоналом контролювалося  питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог та своєчасне усунення порушень. Питання наслідків оперативного та планового медичного і адміністративного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу.

         У 2017 році поглибленим медичним оглядом охоплено 100% дітей.

         З  метою пропагування здорового способу життя, піднесення ролі фізичної культури і спорту серед батьків та дітей  в жовтні 2017 року традиційно відбувся I етап районного фестивалю «Гармонія руху» у формі командних спортивних змагань дітей старшого дошкільного віку «Перші кроки». В травні 2018 року пройшов другий етап фестивалю, в якому змагались діти шестирічного віку  дошкільного закладу і учні 1 класу ЗГ № 2. За результатами змагань визначено переможців, діти отримали дипломи учасника змагань та сувеніри.

 В дошкільному навчальному закладі діє система оздоровчих заходів, яка включає використання дихальної гімнастики, гімнастики для очей, пальчикової гімнастики, психогімнастики; використання загального кварцювання групових приміщень в осінньо-зимовий період; прийомів релаксації (хвилинки тиші, музичні паузи, елементи казкотерапії, ігри-емпатії).

          У літній період 2017 року в дошкільному закладі оздоровлена 51 дітина, що склало 73% від загальної кількості вихованців, в тому числі чотири дитини з багатодітних сімей. Аналіз ефекту оздоровлення дітей за результатами антропометричних щомісячних досліджень свідчить про позитивну динаміку росту і ваги відповідно до вікового показника. Аналіз оздоровчого ефекту за результатами щомісячних антропометричних досліджень свідчить: в середньому вихованці збільшили вагу на 07 – 1,2 кг., зріст на 2,0 – 4 см.  Оздоровчий ефект старших дошкільників за індексом Кетлі виражений середнім показником – 15 одиниць. Постійно забезпечувалась організація належного питного режиму, здійснювався контроль за щоденним ранковим оглядом вихованців, дотриманням правил організації дитячого харчування. Звіт про виконання завдань літнього оздоровчого періоду заслуховувався на раді дошкільного закладу у вересні 2017 року.

6. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Методичний супровід роботи з обдарованими та здібними вихованцями здійснювався шляхом  залучення їх до продуктивних та мистецьких видів діяльності.  Здобувачі освіти груп старшого дошкільного віку приймали участь у конкурсі малюнків міського конкурсу «Екологічний вектор».

    7. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Як керівник закладу,  значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

         У 2017-2018 н.р. вживались заходи в частині «Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази». До початку нового навчального 2017-2018 року адміністрацією ДНЗ спільно з ТВО Олександрівського району проведено цілеспрямовану роботу з підготовки теплового господарства будівлі до роботи в осінньо-зимовий період. За кошти фонду розвитку м.Запоріжжя встановлено вентиляційну систему на харчоблоці. За кошти депутатського фонду, благодійні внески частково замінені вікна в музичній залі, встановлені віконні блоки в коридорах, закуплені розкладайки.

Проведено поточний ремонт груп:групової кімнати групи середнього дошкільного віку, косметичний ремонт харчоблоку, переходів сходів, групи старшого дошкільного віку.

Незважаючи на недостатність бюджетного фінансування, завдяки допомозі і ініціативі батьківського комітету, колектив поповнив базу м’якого, твердого інвентарю (посуд, меблі в групових кімнатах, постільна білизна, іграшки). В дошкільному закладі забезпечено належні умови для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

На контролі адміністрації залишається питання ремонту асфальтного покриття, ремонту даху, укомплектування пожежним щитом згідно з вимогами. Дані питання буде внесено в план розвитку матеріально-технічної бази на 2017-2018 н.р..

8.Організація харчування.

Організація харчування дітей у дошкільному закладі відповідає вимогам  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (із змінами, внесеними згідно з наказом МОіН молоді та спорту України від 26.02.2013 № 202/165). Перспективне двотижневе меню на зимово-весняний період 2017-2018 н.р. узгоджене Управлінням Держпродспоживслужби в м.Запоріжжі,  в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в м.Запоріжжі С.А. Приходько, має дозвіл на використанняю. Перспективне меню приведене у відповідність до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням забезпечення сезонними продуктами. Меню-розкладка складається відповідно до картотеки страв, затвердженої керівником закладу.

         Контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини здійснювала комісія з бракеражу, та комісія з громадського контролю. Відповідальні особи здійснювали щоденну перевірку якості продуктів харчування й продовольчої сировини, відповідності супроводжувальних документів та дотримання санітарних умов транспортування, вартість щоденного меню, своєчасність надходження батьківської плати за харчування, тощо. Основні зауваження комісій з бракеражу згідно складених актів були порушення графіку постачання (ПАТ "Запорізький хлібозавод №3").

         Комісія з  громадського контролю  складається з представників батьківського загалу (70%) та представників колективу дошкільного закладу.  Рейди комісії проводились один раз на квартал. Відповідальні особи здійснювали  перевірку якості продуктів харчування й продовольчої сировини, відповідності супроводжувальних документів та дотримання санітарних  умов транспортування, вартість щоденного меню, своєчасність надходження батьківської плати за харчування, тощо.  За висновком перевірки суттєвих недоліків і порушень комісією не встановлено      

         Моніторинг  виконання норм харчування вказує, що в середньому на 92%  діти отримували в денному раціоні необхідні продукти харчування. Асортимент продуктів харчування задовільний, відповідає вимогам різноманітного використання впродовж тижня. Показниками правильної організації харчування є показники здоров’я дітей. Аналіз  антропометричних показників в порівнянні з середніми віковими нормами визначив відповідний фізичний розвиток дітей дошкільного закладу. У дошкільному закладі відсутні вихованці з дефіцитом чи надлишком маси тіла. На постійному адміністративному контролі залишається питання відповідності щоденної фактичної вартості харчування, встановленим рішенням виконкому міської ради.

         У звітному періоді адміністрацією, медичним персоналом контролювалося  питання дотримання вимог Санітарного регламенту та своєчасне усунення порушень. Питання наслідків оперативного та планового медичного і адміністративного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу.

 

9. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється старшою медичною сестрою дошкільного закладу Резніченко Тамарою Іванівною. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, щеплення дітей за графіком, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Робота з щеплення в ДНЗ будувалась на основі наказу № 48 МЗ України із змінами. Всі щеплення, заплановані в річному та місячних планах проводилися з відома батьків після огляду лікаря і термотерапії. У 2017 році показник виконання збільшився і становить 50%, проведено неплановезапланове R-щеплення ОПВ ІІІ туру. Серед причин невиконання планових щеплень є : медичні протипоказання після перенесених хвороб, письмова відмова батьків від щеплення, відсутність вакцини.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №108. Практичним психологом Березою Т.С. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Батьки цих дітей звільнені від сплати за харчування. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

 Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

У закладі ведеться необхідна робота по створенню безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності  навчально-виховного процесу. З метою виконання вимог з безпеки праці, санітарно - гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних  вимог, та  для забезпечення травмобезпечного  середовища  під  час  проведення  навчально – виховного процесу,  робота  в ДНЗ орієнтується на виконання Законів України “Про охорону праці”, “Про охорону дитинства”, “Санітарних правил устрою та утримання дошкільних закладів”, інших законодавчих актів, положень та нормативних документів. Рівень відповідальності педагогів щодо насичення змісту прогулянок, навченості дітей щодо організації самостійної ігрової діяльності відобразилися в показниках травмування дітей. Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу свідчить про належний стан виконання техніки безпеки та інструкції по організації охорони життя та здоров’я дітей. За звітний період зареєстровано два випадки травмування вихованців, що сталися під час навчально-виховного процесу.

 

11. Взаємодія з батьківським загалом будується, виходячи з даних соціального паспорту сімей. Діяльність дошкільного закладу спрямовувалась на встановлення довірливих, партнерських відносин з сім’ями вихованців, залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі, підготовки та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, виставок тощо. В процесі різних форм взаємодії з батьками визначені оптимальні шляхи виховного впливу на дитину, апробовані форми взаємодії, що об’єднують педагогів і батьків, наближають сім’ю до дошкільного закладу – це проведення інтерактивних батьківських зборів.

Батьки беруть активну участь у проведенні днів відкритих дверей,  батьківських зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагогів з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення компетентнісного  підходу  у формуванні  особистості дитини. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад педагоги ДНЗ №108 проводять батьківські збори, консультації, готують наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певного вікового періоду дитини, впроваджуються інноваційні форми взаємодії. Батьки  залучаються  до  управління  дошкільним  закладом  через  безпосередню  участь  в  роботі  колегіальних органів. На загальних зборах колективу дошкільного закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють у вересні 2017 року заслухали і обговорили питання реалізації програми розвитку ДНЗ на 2012-2017 роки, шляхи її реалізації у частині «матеріально технічне забезпечення», звіт батьківського комітету про роботу впродовж навчального року (голова батьківського комітету – Григор’єва О.Г.).

12. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю. Співпраця з громадськими організаціями.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

  • Ø Рада ДНЗ,
  • Ø Батьківські комітети груп,
  • Ø Профспілковий комітет,
  • Ø Педагогічна рада,
  • Ø Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на:

1. Виконання колективного договору на 2013-2016 роки.

2. Виконання  програми розвитку ДНЗ,  плану розвитку на  2012- 2017 н.р.

3. Організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

 Впродовж навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Анкетування батьків свідчать про такі результати роботи дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році в цілому:

- ставлення до роботи дошкільного закладу 97% - позитивна оцінка, що на рівні минулого року;

- відношення дітей до дошкільного закладу (оцінка з боку батьків) 95% - задовольняє.

- чи задовольняє професійний рівень педагогів 92% дали позитивну оцінку, що на 2 % вище ніж у 2016-2017 навчальному році;

- 100% батьків дітей дошкільного закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому навчальному році.

 

13. Питання перспективності і наступності в навчанні дітей вирішується колективом спільно з ЗГ № 2. Взаємодія колективів регламентується перспективним планом роботи та “Угодою з питань наступності в навчанні та вихованні дітей”.

Статистична звітність, інші відомості про роботу ДНЗ, передбачених нормативами здаються підзвітним структурам відповідно вимог. З метою реалізації інформаційно-просвітницького аспекту наступності використовуються такі форми взаємодії педагогічних колективів: семінари-практикуми, взаємовідвідування занять педагогами закладів освіти, педагогічні читання, спільні педагогічні ради. На виконання завдань  Міської програми із забезпечення  наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти проведено спільні заходи між педагогічними колективами ДНЗ і ЗГ. Дієвими  формами реалізації практичного аспекту взаємодії є: проведення днів відкритих дверей в школі та дошкільному закладі; система відвідування вчителями  та вихователями старших груп організованої діяльності дітей; організація спільних концертів ( «Травневі дзвіночки», «День українського мовлення»), спортивних змагань «Веселі старти»; ремонт і виготовлення іграшок дітьми тощо.

З метою забезпечення варіативності форм організації освітнього простору як необхідної умови впровадження особистісно-орієнтованого підходу та формування життєвої компетентності дитини  вчителі початкової школи, які  набирають першокласників, на початку навчального року ( жовтень-листопад) відвідали заняття вихователів, які працюють в старшій групі дошкільного закладу з метою знайомства з дітьми, з формами та методами роботи. Вихователь старшої групи дошкільного навчального закладу Хаземова Н.В.  відвідали урок математики ( грудень 2017 року), навчання грамоти в 1 класі школи (лютий 2018 року). Вихователь Хаземова Н.В. в своїй роботі використовує рекомендації районної творчої групи «Апробація програми школи майбутнього першокласника» по забезпеченню рухової активності дітей на заняттях; використанню методів, що активізують у дітей мислення, уяву, пошукову діяльність; по забезпеченню взаємодії з партнером-однолітком.

         Для майбутніх першокласників, починаючи з листопада, працює «Школа майбутнього першокласника» на базі ЗГ № 2. Заняття з дітьми проходять щосуботи. Проводять їх учителі, які в наступному навчальному році будуть працювати в перших класах.

        Педагогічним колективом дошкільного закладу ведеться індивідуальний освітній маршрут дитини з раннього віку до вступу дитини до школи.  Передача протоколів з обговоренням проблемних питань  відбувається в травні за запитом шкільного психолога.

             В травні кожного року завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом та вихователями старшої групи здійснюється контроль по вивченню спеціальної готовності дітей до школи.

14. Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі №108 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян,  оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За поточний навчальний рік кількість усних звернень склала 30 із них 20 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 2 щодо працевлаштування, 3 – щодо режиму роботи. Порушені питання розглянуті, надані відповіді

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено сайт ДНЗ.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

 Попереду нові пошуки  і досягнення. Даруючи дітям радість дитинства, колектив закладу працює з розумінням свого морального обов'язку перед прийдешнім, піклується, щоб у дітей було світле й надійне завтра, щоб малюки реалізовували свої здібності, росли здоровими.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

 

 

 

 

 

 Создан 08 окт 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником